26.06.2022

 

ПРАВИЛНИК  О  СПОРТСКО ПЕЊАЧКИМ ЗВАЊИМА ПСС

 

I. СПОРТСКО ПЕЊАЧКА ЗВАЊА

Члан 1.

 

Следећа спортско пењачка звања дефинисана су Правилником о спортско пењачким звањима:

- Спортски пењач - приправник,

- Спортски пењач

- Уређивач спортско пењачких смерова у природи

- Инструктор спортског пењања

- Тренер спортског пењања

 

II. СПОРТСКИ ПЕЊАЧ - ПРИПРАВНИК

 

Члан 2.

 

Критеријум за стицање звања Спортски пењач приправник је

- Са успехом завршен одговарајући течај

 

 

III. СПОРТСКИ ПЕЊАЧ

 

Члан 3.

 

Критеријуми за стицање звања спортског пењача су:

-          звање спортски пењач приправник

-          положен испит за звање спортског пењача

-          испење  50  смерова  тежине VII (VII-) или више  UIAA у „вођству“.

 

IV. ИНСТРУКТОР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА

Члан 4.

 

Критерјуми за стицање звања Инструктора спортског пењања су:

-          да има најмање 18 година и  најмање  2  године стажа у категорији  спортског  пењача.

-          да је испењао најмање 120 смерова тежине VII (VII-) или више  UIAA у „вођству“

-          да има најмање 5 (самостално) + 5 (са партнером) отворено опремљених спортско пењачких смерова

-          положен испит за звање инструктора спортског пењања пред комисијом КСП

-          Да је завршио одговарајући програм у складу са спортским звањима дефинисаним у Закону о спорту

 

 

V. УРЕЂИВАЧ СМЕРОВА У ПРИРОДНОЈ СТЕНИ

 

Члан 5.

 

Критеријум за стицање звања за уређивача смерова у природној стени су:

-          да има најмање 18 година старости

-          да има звање спортски пењач

-          да има положен испит за уређивача смерова у природној стени

 

VI. ТРЕНЕР СПОРТСКОГ ПЕЊАЊА

Члан 6.

 

 Услови за стицање звања:

-          Да је завршио одговарајући програм складу са спортским звањима дефинисаним у Закону о спорту

-          Да има звање спортски пењач, осим ако је под ставом 1. завршио одговарајући специјализовани смер за спортско пењање

 

 

 VII. НАДЛЕЖНОСТГИ ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА

Члан 7.

 

Назив „Спортско-пењачки приправник“ даје руководство спортско пењачке школе или течаја, или спортско-пењачки клуб.

Назив „Спортски пењач“,  „Спортско-пењачки инструктор“, „уређивач смерова на природној стени“ и “тренер спортског пењања“ даје КСП.

 

XVII.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 члан 8.

 

 

Овај правилник ступа на снагу усвајањем  на Управном одбору ПСС

 

 

www.freeclimbing.rs