26.06.2022
  •  

 

Правилник о категоризацији спортских пењача
Опште одредбе
 
 
  • За категоризацију може бити кандидован само пењач који:
·         има звање најмање спортски пењач,
·         је члан клуба који је за текућу годину регистрован при КСП,
·         има плаћену маркицу ПСС за текућу годину,
  • При категоризацији се прихватају само смерови који су регистровани у званичном пењачком водичу односно регистру смерова.
  • Код први пут попетих смерова, за потребе категоризације признаће се оцена смера коју потврди пењач који је ту оцену већ попео.
  • За категоризацију се не признаје смер који је пењач попео у ранијем категоризационом периоду.
  • Резултати са такмичења признају се само ако је учествовало најмање 6 такмичара.
  • Пријава за признавање статуса категорисаног спортисте подноси се искључиво на обрасцу „Пријава за признавање статуса категорисаног спортисте“ која мора бити потпуно попуњен и садржати потпис и податке осигураваоца и организатора догађаја.
  • Као потврду оствареног успона којим се конкурише за стипендије обавезно је приложити видео снимак, који ће прегледати комисија и уверити се у његову веродостојност. Квалитет снимка и кадар морају да буду такви да комисија може јасно да утврди регуларност успона. Приложени снимак ће комисија на захтев ставити на увид сваком члану КСП.
  • У случају да комисија недвосмислено утврди да је при пријави резултата дошло до покушаја да се намерно пријави нерегуларан успон, пењач губи право на категоризацију и у наредном категоризационом периоду.
  • Уколико оцена попетог смера у водичу није дата у табели за категоризацију, за конверзију се користи доња табела. Уколико оцене нема у табели, користи се прва нижа оцена (нпр. 8а = IX+; 5.12б = VIII+)
 

 
 
 
YDS
French
UIAA
(USA)
 
 
 
5.10a
6a+
VII-
5.10b
6b
VII
5.10c
6b+
VII+
5.10d
6c
 
5.11a
6c+
VIII−
5.11b
6c+
VIII-
5.11c
7a
VIII
5.11d
7a
VIII
5.12a
7a+
VIII+
5.12b
7b
 
5.12c
7b+
IX−
5.12d
7c
IX
5.13a
7c+
IX+
5.13b
8a
 
5.13c
8a+
X−
5.13d
8b
X
5.14a
8b+
X+
5.14b
8c
XI- 
5.14c
8c+
XI
5.14d
9a
XI+
5.15a
9a+
XII-
5.15b
9b
XII 

 
www.freeclimbing.rs