22.06.2024

Toota Toota

- karton je prazan -
Ime i Prezime: Toota toota
Datum rođenja : 21.01.1973
Lokacija: , RS
Penja od :
Zanimanje

* poeni se azuriraju svakih 60 minuta
www.freeclimbing.rs